Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że stosownie do przepisów rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014, na każdym uczestniku rynku spoczywa obowiązek raportowania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach energii.

Jednocześnie każdy uczestnik rynku przed zawarciem pierwszej transakcji podlegającej zgłoszeniu zobowiązany jest do zarejestrowania się w krajowym rejestrze uczestników rynku (CEREMP).

7 kwietnia 2016 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania ACER danych na temat m.in. kontraktów standardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zawieranych poza zorganizowaną platformą obrotu (dopuszczonych do obrotu na tej platformie) oraz kontraktów niestandardowych dotyczących dostawy energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

Stosownie do art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1348/2014 szczegółowe informacje dotyczące kontraktów:

  1. standardowych oraz zleceń przekazywane są możliwie najszybciej, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu zawarcia kontraktu,
  2. niestandardowych, obejmujące wszelkie zmiany lub rozwiązanie zawartego kontraktu oraz transakcji zawartych w ramach kontraktów niestandardowych, określające co najmniej całkowity wolumen i cenę przekazuje się nie później niż miesiąc po zawarciu kontraktu, dokonaniu zmiany lub rozwiązaniu tego kontraktu.

Termin zgłoszenia danych dotyczących kontraktów zawartych przed dniem 7 kwietnia 2016 r. poza zorganizowaną platformą obrotu i nadal obowiązujących w tym dniu (tzw. backloading), upłynął 6 lipca 2016 r.

W przypadku wygaśnięcia załączonych w krajowym rejestrze uczestników rynku (CEREMP) dokumentów potwierdzających upoważnienie użytkowników (Users) do zarejestrowania uczestników rynku (Market Participants, MP) zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT (pełnomocnictwo, KRS), konieczne jest uzupełnienie tych dokumentów. Powiązania użytkowników, którzy utracili upoważnienie do reprezentowania uczestnika rynku zostaną usunięte.

Dodatkowe informacje dotyczące obowiązku zgłaszania ACER danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii są dostępne na stronie internetowej  ACER - The REMIT Portal www.acer-remit.eu/portal/home.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl

Szczegóły dotyczące ww. kwestii zawiera poniższa Informacja.

Data publikacji : 05.09.2016
Data modyfikacji : 22.07.2020

Opcje strony

do góry