Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek elektronicznej rejestracji uczestników hurtowego rynku energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że rozpoczął się proces rejestracji uczestników rynku, zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (dalej: REMIT).

REMIT wprowadza uwzględniające specyfikę sektora ramy monitorowania hurtowych rynków energii, mające na celu wykrywanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom na hurtowych rynkach energii (m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnych do manipulowania rynkiem i zapobieganie spekulacji na giełdach). Na mocy rozporządzenia REMIT hurtowy handel energią będzie kontrolowany na poziomie UE w celu wykrycia nadużyć.

 

Uczestnicy rynku są zobowiązani do zarejestrowania się przed zawarciem transakcji podlegającej zgłoszeniu do ACER, zgodnie z obowiązkiem ich raportowania Obowiązek zarejestrowania się w rejestrze uczestników rynku polega na wypełnieniu oraz zgłoszeniu elektronicznego formularza rejestracyjnego. W tym celu  na stronie Urzędu została utworzona zakładka REMIT”. Na stronie tej znajduje się ,,Rejestracja REMIT”, umożliwiająca automatyczne przekierowanie do rejestru uczestników rynku.

W przypadku ewentualnych problemów, jakie mogą się pojawić w toku procesu rejestracji, należy skontaktować się z członkiem zespołu REMIT na adres: REMIT.rejestracja@ure.gov.pl.

Szczegóły dotyczące obowiązku elektronicznej rejestracji uczestników hurtowego rynku energii znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2015.

Data publikacji : 18.03.2015
Data modyfikacji : 27.08.2020

Opcje strony

do góry