Nawigacja

Inne akty prawne UE

Działalność Prezesa URE nie może być rozpatrywana w oderwaniu od międzynarodowego, a przede wszystkim europejskiego, kontekstu funkcjonowania Regulatora. Rola krajowych organów regulacji energetyki w procesie liberalizacji i konsolidacji europejskich rynków energii jest stale wzmacniana przez Unię Europejską i znajduje swoje odzwierciedlenie w unijnej legislacji, która nakłada na regulatorów nowe zadania, uprawnienia i obowiązki. Wybrane akty prawne UE - rozporządzenia i dyrektywy - o dużym znaczeniu dla funkcjonowania rynków energii w Polsce oraz działalności organu regulacyjnego, zostały szczegółowo przedstawione w zakładkach.

do góry