Nawigacja

Postanowienia wydane w 2009 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(569 KB)
Sygn. akt VI ACa 300/09
28 sierpnia 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za naruszenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi w związku z wprowadzaniem do obrotu niewłaściwego paliwa

(663 KB)
Sygn. akt VI ACa 150/09
11 sierpnia 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za niewywiązanie się z określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

 

Data publikacji: 01.10.2009
Data modyfikacji: 14.12.2018

Opcje strony

do góry