Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/publikacje/biuletyn-urzedu-regula/4030,Biuletyn-Urzedu-Regulacji-Energetyki-2011.html
2020-07-13, 20:15