Nawigacja

I Konferencja: Wymagania i obowiązki wynikające z wdrażania Kodeksów Sieci „Przyłączeniowych”, „Operacyjnych” i „Rynkowych” w elektroenergetyce

2-3 października 2019 r., w Łochowie

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli spółek dystrybucyjnych, spółki przesyłowej, wytwórców i odbiorców.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami spółek, a użytkownikami sieci w zakresie obowiązków wynikających z Kodeksów Sieci.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: http://kodeksy.ptpiree.pl/program

Organizatorem jest: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Data publikacji : 16.09.2019

Opcje strony

do góry