Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary i Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”

28-29 maja 2019 r., Kołobrzeg

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, projektantów, producentów i dystrybutorów aparatury kontrolno-pomiarowej.

Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń Spółek Dystrybucyjnych i Przesyłowej z ośrodkami naukowymi.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Więcej na stronie Organizatora: http://pomiary.ptpiree.pl/

 

Data publikacji : 24.04.2019
Data modyfikacji : 14.08.2019

Opcje strony

do góry