Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/patronaty/wydarzenia-objete-patro/8129,144th-European-Study-Group-with-Industry-ESGI-144.html
2020-07-10, 09:03

Strona znajduje się w archiwum.

144th European Study Group with Industry (ESGI 144)

18-22 marca 2019 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego.

Celem wydarzenia jest popularyzacja idei industrial mathematics and systems engineering w oparciu o dobrą praktykę brytyjską (Oxford Cambridge) z wykorzystaniem dorobku podobnych zespołów działających w innych krajach.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Centrum Zastosowań Matematyki działające w ramach Instytutu Matematycznego PAN

Więcej na stronie Organizatora: https://ecmiindmath.org/study-groups/

Data publikacji : 14.03.2019
Data modyfikacji : 14.03.2019

Opcje strony