Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Letnie Praktyki Badawcze

lipiec-wrzesień 2018 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do studentów i doktorantów kierunków ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

Celem wydarzenia jest przeniesienie do Polski i popularyzacja idei industrial mathematics and systems engineering w oparciu o dobrą praktykę brytyjską, z wykorzystaniem dorobku podobnych zespołów działających w innych krajach.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Centrum Zastosowań Matematyki, działające w ramach Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

Więcej na stronie Organizatora: www.praktyki.waw.pl.

Data publikacji : 13.07.2018

Opcje strony

do góry