Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/patronaty/wydarzenia-objete-patro/7571,Kongres-Eastern-Europe-Energy-Forum.html
2020-09-21, 10:40

Strona znajduje się w archiwum.

Kongres Eastern Europe Energy Forum

4 czerwca 2018 r., Warszawa

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli administracji centralnej, samorządów, przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, specjalistów oraz kadry kierowniczej firm sektora energetycznego w Polsce i Unii Europejskiej.

Celem projektu jest dyskusja merytoryczna ekspertów prowadząca do intensyfikacji działań mających na celu przyczynienie się do osiągnięcia celu, jakim jest rozwój elektromobilności oraz nawiązanie dialogu pomiędzy światem biznesu, nauki rządem oraz samorządem na temat znaczenia gospodarki innowacyjnej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem są: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej na stronie Organizatora: www.eeef.pl.

Data publikacji : 04.06.2018

Opcje strony