Up
 
 

Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”

5 marca - 30 czerwca 2018 r., o zasięgu ogólnopolskim

Wydarzenie kierowane jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych
i branżowych.

Celem konkursu jest zainicjowanie szerszej debaty publicznej na temat funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych oraz popularyzacja dziennikarstwa na najwyższym poziomie, przestrzegającego zasad etyki i obiektywizmu.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Towarowa Giełda Energii SA.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
04.04.2018