Nawigacja

Południowo-Wschodni OT w Krakowie

Adres: 30-133 Kraków
ul. Juliusza Lea 114
Dyrektor: Małgorzata Nowaczek - Zaremba
tel.: 12 357 27 01
fax: 12 376 72 37
e-mail: krakow@ure.gov.pl
Obszar działania: woj. małopolskie
woj. podkarpackie
 

Dane kontaktowe:

 • informacje szczegółowe – sekretariat - tel.: 12 357 27 01
 • koncesje (promesy) na energię elektryczną (OZE/CHP) - tel.:  12 357 27 10, 12 357 27 12, 12 357 27 08
 • koncesje (promesy) na energię elektryczną (inne niż OZE i CHP)/paliwa gazowe/ciepło - tel.: 12 357 27 03, 12 357 27 15, 12 357 27 09, 12 357 27 08, 12 357 27 13
 • koncesje na obrót paliwami ciekłymi - tel.: 12 357 48 39, 12 357 27 11
 • taryfy – ciepło/energia elektryczna/paliwa gazowe - tel.: 12 357 27 03, 12 357 27 15, 12 357 27 09, 12 357 27 08, 12 357 27 10, 12 357 27 12
 • informacje związane z wpisem do RMIOZE - tel.: 12 357 27 14, 12 357 27 08
 • spory i skargi* na działanie przedsiębiorstw energetycznych - tel.: 12 357 27 07, 12 357 27 06, 12 357 27 05, 12 357 27 04
 • informacje dla odbiorców ciepła/energii elektrycznej/gazu - tel.: 12 357 27 07, 12 357 27 06, 12 357 27 05, 12 357 27 04
 • sprawy związane z infrastrukturą paliw ciekłych - tel.: 12 357 48 39, 12 357 27 11

* W tym skargi:

 • prosumentów dot. przyłączenia do sieci
 • prosumentów dot. rozliczeń (fakturowanie)
 • odbiorców, w tym prosumentów dot. jakości obsługi w tym: brak lub nieterminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski  i reklamacje
 • odbiorców dot. rozliczeń, w tym rozliczeń związanych z nieprawidłową pracą licznika
 • odbiorców dot. problemów ze zmianą grupy taryfowej
Data publikacji : 02.06.2005
Data modyfikacji : 27.11.2023

Opcje strony

do góry