Nawigacja

Południowy OT w Katowicach

Adres: 40-087 Katowice
ul. Sokolska 65
Dyrektor:  Marek Miśkiewicz
tel.: 32 793 88 01
fax: 32 441 62 88
e-mail: katowice@ure.gov.pl
Obszar działania: woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
 

Dane kontaktowe:

 • koncesje (promesy) na ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - tel.: 32 793 88 11
 • koncesje na obrót paliwami ciekłymi - tel.: 32 793 88 05
 • taryfy ‒ ciepło/energia elektryczna/paliwa gazowe - tel.: 32 793 88 08
 • kary pieniężne - tel.: 32 793 88 10
 • spory i skargi* na działanie przedsiębiorstw energetycznych - tel.: 32 793 88 06, 32 793 88 07
 • informacje dla odbiorców ciepła/energii elektrycznej/gazu - tel.: 32 793 88 06, 32 793 88 07
 • sprawy związane z infrastrukturą paliw ciekłych - tel.: 32 793 88 04, 32 793 88 05
 • informacje związane z wpisem do Rejestru podmiotów przywożących - tel.: 32 793 88 04, 32 793 88 05
 • informacje związane z wpisem do RMIOZE - tel.: 32 793 88 12
 • przyłączenia do sieci (w tym odmowy), zmiana mocy przyłączeniowej - tel.: 32 793 88 06, 32 793 88 07
 • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej/paliw gazowych - tel.: 32 793 88 06, 32 793 88 07

 

* W tym skargi:

 • prosumentów dot. przyłączenia do sieci
 • prosumentów dot. rozliczeń (fakturowanie)
 • odbiorców, w tym prosumentów dot. jakości obsługi w tym: brak lub nieterminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski  i reklamacje
 • odbiorców dot. rozliczeń, w tym rozliczeń związanych z nieprawidłową pracą licznika
 • odbiorców dot. problemów ze zmianą grupy taryfowej
Data publikacji : 02.06.2005
Data modyfikacji : 28.06.2021

Opcje strony

do góry