Nawigacja

Wschodni OT w Lublinie

Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 13
20-011 Lublin
Dyrektor: Agnieszka Szypulska
tel.: 81 476 22 01
fax: 81 463 61 10
e-mail: lublin@ure.gov.pl
Obszar działania: woj. lubelskie
woj. podlaskie
 

Dane kontaktowe:

 • koncesje (promesy) na wytwarzanie energii elektrycznej - tel.: 81 476 22 12, 81 476 22 11, 81 476 17 05, 81 476 22 05, 81 476 22 10
 • koncesje (promesy) na obrót i dystrybucję energii elektrycznej - tel.: 81 476 22 11, 81 476 17 05
 • koncesje (promesy) na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła - tel.: 81 476 22 05, 81 476 22 10, 81 476 22 11, 81 476 22 12, 81 476 17 05
 • koncesje na obrót paliwami ciekłymi - tel.: 81 476 22 06, 81 476 22 13
 • taryfy w zakresie ciepła - tel.: 81 476 22 05, 81 476 22 10, 81 476 22 11, 81 476 22 12, 81 476 17 05
 • taryfy w zakresie energii elektrycznej/paliw gazowych - tel.: 81 476 22 11, 81 476 17 05
 • informacje związane z wpisem do RMIOZE - tel.: 81 476 17 05, 81 476 22 12, 81 476 22 11
 • spory i skargi* na działanie przedsiębiorstw energetycznych - tel.: 81 476 22 07, 81 476 22 04, 81 476 22 09
 • informacje dla odbiorców ciepła - tel.: 81 476 22 10, 81 476 22 11
 • informacje dla odbiorców energii elektrycznej/gazu - tel.: 81 476 22 04, 81 476 22 07, 81 476 22 09
 • sprawy związane z infrastrukturą paliw ciekłych - tel.: 81 476 22 06, 81 476 22 13
 • kary pieniężne - tel.: 81 476 22 04, 81 476 22 07, 81 476 22 09
 • przyłączenia do sieci (w tym odmowy), zmiana mocy przyłączeniowej - tel.: 81 476 22 04, 81 476 22 07, 81 476 22 09
 • wstrzymanie dostaw energii elektrycznej/paliw gazowych - tel.: 81 476 22 04, 81 476 22 07, 81 476 22 09

  * W tym skargi:
 • prosumentów dot. przyłączenia do sieci
 • prosumentów dot. rozliczeń (fakturowanie)
 • odbiorców, w tym prosumentów dot. jakości obsługi w tym: brak lub nieterminowe udzielanie odpowiedzi na wnioski  i reklamacje
 • odbiorców dot. rozliczeń, w tym rozliczeń związanych z nieprawidłową pracą licznika
 • odbiorców dot. problemów ze zmianą grupy taryfowej
Data publikacji : 02.06.2005
Data modyfikacji : 01.06.2023

Opcje strony

do góry