Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9925,Informacja-nr-652021.html
2022-07-03, 07:59

Informacja nr 65/2021

Informacja Prezesa URE nr 65/2021 w sprawie niewydawania długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszarów rynkowych Polska – Litwa (LitPol Link) oraz Polska – Szwecja 4 (SwePol Link)

Data publikacji : 30.11.2021

Opcje strony