Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9917,Informacja-nr-642021.html
2022-08-19, 01:11

Informacja nr 64/2021

Informacja Prezesa URE nr 64/2021 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 22.11.2021

Opcje strony