Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9864,Informacja-nr-622021.html
2023-05-30, 15:25

Informacja nr 62/2021

Informacja Prezesa URE nr 62/2021 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2022 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1, w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Data publikacji : 29.10.2021

Opcje strony