Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9849,Informacja-nr-612021.html
16.06.2024, 21:20

Informacja nr 61/2021

Informacja Prezesa URE nr 61/2021 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 25.10.2021
Data modyfikacji : 26.10.2021

Opcje strony