Nawigacja

Informacja nr 55/2021

Informacja Prezesa URE nr 55/2021 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy

Data publikacji : 30.09.2021

Opcje strony

do góry