Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9696,Informacja-nr-492021.html
30.05.2024, 11:27

Informacja nr 49/2021

Informacja Prezesa URE nr 49/2021 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 13.08.2021
Data modyfikacji : 16.08.2021

Opcje strony