Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9623,Informacja-nr-442021.html
2021-12-04, 02:27

Informacja nr 44/2021

Informacja Prezesa URE nr 44/2021 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2020 r.

Data publikacji: 15.07.2021

Opcje strony