Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9620,Informacja-nr-432021.html
2021-12-01, 16:59

Informacja nr 43/2021

Informacja Prezesa URE nr 43/2021 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2021 r.

Data publikacji: 13.07.2021
Data modyfikacji: 14.07.2021

Opcje strony