Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9524,Informacja-nr-292021.html
2021-12-04, 02:38

Informacja nr 29/2021

Informacja Prezesa URE nr 29/2021 w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 02.06.2021

Opcje strony