Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9523,Informacja-nr-282021.html
2021-12-04, 02:56

Informacja nr 28/2021

Informacja Prezesa URE nr 28/2021 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na rok 2021

Data publikacji: 02.06.2021

Opcje strony