Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9469,Informacja-nr-272021.html
2021-11-28, 16:19

Informacja nr 27/2021

Informacja Prezesa URE nr 27/2021 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji: 14.05.2021

Opcje strony