Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9403,Informacja-nr-252021.html
20.05.2024, 14:28

Informacja nr 25/2021

Informacja Prezesa URE nr 25/2021 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za I kwartał 2021 r.

Data publikacji : 14.04.2021

Opcje strony