Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9370,Informacja-nr-162021.html
2022-09-28, 23:24

Informacja nr 16/2021

Informacja Prezesa URE (nr 16/2021) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2020

Data publikacji : 30.03.2021
Data modyfikacji : 30.03.2021

Opcje strony