Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9326,Informacja-nr-102021.html
2024-02-27, 02:23

Informacja nr 10/2021

Informacja Prezesa URE nr 10/2021 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora system przesyłowego elektroenergetycznego środków uzyskanych z udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na połączeniach wzajemnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Data publikacji : 01.03.2021
Data modyfikacji : 09.03.2021

Opcje strony