Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9320,Informacja-nr-92021.html
2023-03-20, 14:19

Informacja nr 9/2021

Informacja Prezesa URE nr 9/2021 w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego

Data publikacji : 25.02.2021

Opcje strony