Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9215,Informacja-nr-732020.html
2021-10-25, 06:16

Informacja nr 73/2020

Informacja Prezesa URE (nr 73/2020) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 29.12.2020
Data modyfikacji: 29.12.2020

Opcje strony