Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9211,Informacja-nr-712020.html
30.05.2024, 12:44

Informacja nr 71/2020

Informacja Prezesa URE (nr 71/2020) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na rok 2021

Data publikacji : 29.12.2020

Opcje strony