Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9100,Informacja-nr-522020.html
2023-05-30, 16:10

Informacja nr 52/2020

Informacja Prezesa URE (nr 52/2020) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2021 z uprawnień przewidzianych w art. 53 ust. 1 i w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Data publikacji : 23.10.2020

Opcje strony