Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9091,Informacja-nr-502020.html
14.07.2024, 04:23

Informacja nr 50/2020

Informacja Prezesa URE (nr 50/2020) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za III kwartał 2020 r.

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 19.11.2020

Opcje strony