Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9038,Informacja-nr-462020.html
2023-10-01, 17:05

Informacja nr 46/2020

Informacja (nr 46/2020) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2020 roku

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 24.09.2020

Opcje strony