Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9034,Komunikat-nr-452020.html
14.06.2024, 01:35

Komunikat (nr 45/2020)

Komunikat (nr 45/2020) w sprawie harmonogramu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii planowanych do przeprowadzenia w roku 2020

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 30.09.2020

Opcje strony