Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8965,Informacja-nr-422020.html
26.05.2024, 23:36

Informacja nr 42/2020

Informacja Prezesa URE (nr 42/2020) w sprawie przekazania informacji dot. sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 28.08.2020
Data modyfikacji : 19.11.2020

Opcje strony