Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8923,Informacja-nr-362020.html
13.04.2024, 06:07

Informacja nr 36/2020

Informacja Prezesa URE (nr 36/2020) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2019 r.

Data publikacji : 15.07.2020
Data modyfikacji : 16.07.2020

Opcje strony