Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8920,Informacja-nr-352020.html
24.04.2024, 07:12

Informacja nr 35/2020

Informacja Prezesa URE (nr 35/2020) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2020 r.

Data publikacji : 14.07.2020

Opcje strony