Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8812,Informacja-nr-282020.html
24.04.2024, 10:38

Informacja nr 28/2020

Informacja Prezesa URE nr (28/2020) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.04.2020

Opcje strony