Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8793,Informacja-nr-212020.html
2022-08-19, 00:45

Informacja nr 21/2020

Informacja Prezesa URE (nr 21/2020) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2019 roku

Data publikacji : 30.03.2020

Opcje strony