Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8790,Informacja-nr-192020.html
2022-11-30, 05:51

Informacja nr 19/2020

Informacja Prezesa URE nr (19/2020) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2019

Data publikacji : 30.03.2020

Opcje strony