Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8781,Informacja-nr-162020.html
2022-05-19, 19:56

Informacja nr 16/2020

Informacja Prezesa URE (nr 16/2020) w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A. w Warszawie

Data publikacji : 25.03.2020
Data modyfikacji : 25.03.2020

Opcje strony