Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8754,Komunikat-nr-142020.html
2020-06-03, 20:03

Komunikat nr 14/2020

Komunikat Prezesa URE (nr 14/2020) w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Data publikacji : 06.03.2020
Data modyfikacji : 25.03.2020

Opcje strony