Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8750,Informacja-nr-132020.html
2022-11-30, 06:06

Informacja nr 13/2020

Informacja Prezesa URE (nr 13/2020) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego środków uzyskanych z udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na połączeniach wzajemnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Data publikacji : 28.02.2020
Data modyfikacji : 25.03.2020

Opcje strony