Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8719,Informacja-nr-112020.html
25.05.2024, 10:01

Informacja nr 11/2020

Informacja Prezesa URE (nr 11/2020) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 10.02.2020

Opcje strony