Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8663,Informacja-nr-52020.html
2022-08-08, 03:14

Informacja nr 5/2020

Informacja Prezesa URE (nr 5/2020) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.01.2020

Opcje strony