Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8658,Informacja-nr-42020.html
2022-08-19, 00:47

Informacja nr 4/2020

Informacja Prezesa URE (nr 4/2020) w sprawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_1 i Cśr_2 dla miesiąca grudnia 2019 r.

Data publikacji : 10.01.2020
Data modyfikacji : 10.01.2020

Opcje strony