Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8627,Informacja-nr-1052019.html
2020-06-05, 09:23

Informacja nr 105/2019

Informacja Prezesa URE (nr 105/2019) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji : 30.12.2019
Data modyfikacji : 30.12.2019

Opcje strony