Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8511,Informacja-nr-792019.html
2021-11-28, 16:13

Informacja nr 79/2019

Informacja Prezesa URE (nr 79/2019) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data publikacji: 05.11.2019
Data modyfikacji: 05.11.2019

Opcje strony