Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8509,Informacja-nr-782019.html
2022-01-20, 06:16

Informacja nr 78/2019

Informacja Prezesa URE (nr 78/2019) w sprawie wysokości pozostałych kosztów jednostkowych KPl stanowiących części składowe służące do obliczenia rekompensaty finansowej za miesiąc październik 2019 r.

Data publikacji : 05.11.2019
Data modyfikacji : 05.11.2019

Opcje strony